turkish english
Home Mail
Pe-Ba Grass Suni Çim
court pace2
Anasayfa Ürünler Hakkýmýzda Hizmetler Galeri Referanslar Ýletiþim
SUNÝ ÇÝM ÜRÜNLERÝ
Arrow Futbol
Arrow Halý Saha
Arrow Amerikan Futbolu
Arrow Rugby
Arrow Tenis
Arrow Baseball
Arrow Dekorasyon
Arrow Formula Pistleri
Arrow Paintball (Speed Ball)
SERTÝFÝKALARIMIZ
Pe-Ba Fifa 2 Star Sertifika
Detay Arrow
SUNÝ - SENTETÝK ÇÝM
Arrow Suni Çim Nedir?
Arrow Neden Suni Çim?
Arrow Suni Çim ve Sakatlýklar
Arrow Sentetik Halý Saha
Arrow Suni Çim ve Spor
Arrow Sentetik Çim ve Doðal Çim
Arrow Halý Saha Ebatlarý
Arrow Tenis Kort Ebatlarý
Arrow Tenis Kort Ölçüleri
Arrow Futbol Saha Ölçüleri
Arrow Halý Saha Maliyet
Arrow Kapalý Halý Saha
Arrow Açýk Halý Saha
Arrow Tenis Kortlarý
Arrow Dekoratif Suni Çim
Pe-Ba Telefon +90 (212) 514 50 50
 info@pe-ba.com
PE-BA GRASS HABERLER

Ýhale No TR62/19/YENÝ/0131 Mal Alýmý
Ýhaleyi Yapan Firma Peba Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Þ
Ýhale Detaylarý

Pe-Ba’ dan bir ilk daha…
Pe-Ba Champion Tennis ve Pe-Ba Premium Tennis ürünleri Uluslar arasý Tenis Federasyonu (ITF) tarafýndan Mediium-Slow kategorisinde sýnýflandýrýlarak sertifikalandýrýlmýþtýr.

11.03/14.03.2010 tarihleri arasýnda Kore’de ilk kez düzenlenen SPOEX 2010 fuarýndaydýk...

Sektörümüzün en büyük fuarlarýndan 2009 FSB Köln fuarýnda standýmýz dizaynýyla ve en yeni ürünlerimizle büyük ilgi gördü...

Ankara Gazi Üniversitesi “2 Star” Sertifikalý Sahasýna Kavuþtu…

“Pe-Ba Sarus Grass” ile futbol artýk daha keyifli…

PE-BA GRASS ÜRÜNLERÝNÝN PEYZAJ TASARIMINDA MEKÂNA KATTIÐI DEÐERLER
sentetik çim peyzaj
Þehirden uzaklaþmadan huzurlu bir yeþil alaný yýlýn 12 ayý bulundurabileceðiniz bir mekân yaratmak için tek yapmanýz gereken size en uygun çözümleri sunacak alanýnda uzman ekibimizle temasa geçmek, düþük bakým maliyetleri, su tasarrufu ve her zaman yeþilliðini koruyacak olan size özel estetik ürünlerimizin uygulandýðý peyzaj alanlarý sizin ve mekânýnýzda aðýrladýðýnýz misafirlerinizin ayrýlmak istemeyeceði bir yere dönüþecek.
Bu estetik harikalarýný görmek için lütfen týklayýnýz.
Detaylar Ýçin Týklayýnýz...

NEDEN PE-BA GRASS ?

- PE-BA GRASS’ýn uyguladýðý tüm sistemlerin Uluslararasý Suni çim kriterlerine uygunluðunu bilirsiniz...
- 13 adet FIFA Onaylý Star 1 ve Star 2 sertifikasý ile dünyanýn önde gelen 5 sentetik çim halý üreticisi arasýnda olmasý tercihinizdir...
SUNÝ ÇÝM UYGULAMA ALANLARI
Sentetik Çim Futbol Sahasý Zemin Kaplamasý
Basketbol Sahasý Zemin Kaplamasý
Halý Saha Zemin Kaplamasý
Kapalý Halý Saha Zemin Kaplamasý
Koþu Pisti Zemin Kaplamasý
Çocuk Oyun Parký Zemin Kaplamasý
Havuz Kenarý Zemin Kaplamasý 
At Yürüyüþ Zeminleri Kaplamasý
Tenis Kortu Alaný Kaplanmasý
Voleybol Sahasý Zemin Kaplamasý
Yürüyüþ Yolu Zemin Kaplamasý
Özel Parklar ve Alanlarýn Zemin Kaplamasý'nda kullanýlmaktadýr.
suni çim uygulama alanları

Suni çim doðal çime oranla çok daha fazla dayanýklýdýr…
Suni çim sahalar yoðun olarak kullanýlabilir. Normal doðal çim sahalarýn yýlda 250 saatten fazla kullanýlamamasýna raðmen suni çim herhangi bir probleme sebep olmaksýzýn antrenman  müsabakalar için yýlda 1,000 veya daha fazla saat kullanýlabilmektedir.

Suni çim kötü hava þartlarýna uygundur…
Suni çim kötü hava þartlarýndan az etkilenir. Su geçirgenlik özelliðinden dolayý doðal çime oranla çok daha hýzlý kurur. Böylelikle maç iptal ve ertelemelerine gerek kalmaz. Doðal çime oranla daha temiz bir ortamda spor yapma imkaný doðar.
HAKAN ŞÜKÜR STADI
SANCAKTEPE BLD. 15 TEMMUZ STADYUMU
HASAN DOGAN STADI
HASAN DOÐAN STADI
TURGUT ÖZAL STADI
TURGUT ÖZAL STADI
FB DEREAĞZI TESİSLERİ
FB DEREAÐZI TESÝSLERÝ
JOUPPİLAVUORİ STADI
JOUPPÝLAVUORÝ STADI
Copyright 2009 © PE-BA GRASS. All rights reserved.